Vraag
een gratis proefles aan!

Dinsdag 25 juni 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering in het Dorpscentrum Lijtweg 9 om 20:00 uur plaats. Alle leden vanaf 16 jaar, Ere- en Leden van Verdienste, zijn welkom deze vergadering bij te wonen.

AGENDA: 

1. Opening; 

2. Aanwijzen stembureau; 

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen; 

4. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering; 

5. Jaarverslag secretariaat; 

6. Jaarverslag penningmeester, begroting 2019, contributieverhoging; 

7. Verslag kascommissie; 

8. Benoeming kascommissie; 

9. Bestuursverkiezing; 

Aftredend Mw. Desiré Kruit-Collé (Lid) 

Zoekend Lid / Penningmeester 

10. Rondvraag; 

11. Sluiting. 

Na afloop van de vergadering is er een BINGO !!! 

Financieel overzicht op aanvraag verkrijgbaar bij de penningmeester. Punten voor de agenda, schriftelijk tot een week voor de vergadering. 

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan!