Vraag
een gratis proefles aan!

Dinsdag 6 juni 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering in het Dorpscentrum Lijtweg 9 om 20:00 uur plaats. Alle leden vanaf 16 jaar, Ere- en Leden van Verdienste, zijn welkom deze vergadering bij te wonen.

Agenda

1 – Opening
2 – Aanwijzen stembureau
3 – Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
4 – Verslag vorige Algemene Ledenvergadering
5 – Jaarverslag secretariaat
6 – Jaarverslag penningmeester, begroting, contributieverhoging
7 – Verslag kascommissie
8 – Benoeming kascommissie
9 – Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: DHR N.W.C. van Bentem (Secretaris)
Kiesbaar: Mv. Karina van Delft (Lid)
Kiesbaar: Mv. Jolanda v.d Salm (Lid)

10 – Rondvraag
11 – Sluiting

Na afloop van de vergadering is er een BINGO.

Financieel overzicht op aanvraag verkrijgbaar bij penningmeester.
Punten voor de agenda, schriftelijk voor 1 week voor de vergadering.

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan!