Vraag
een gratis proefles aan!

Lesaanbod voor jeugd

Kijk voor meer informatie over de lestijden, locaties en trainers op het lesrooster.

Ouder en Kind Gymnastiek

Deze les is voor kinderen tot 4 jaar samen met hun ouders. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

Tijdens de les krijgt uw kind kleine opdrachten waarbij zij onder andere leren afstand, diepte en hoogte in te schatten. Daarnaast vormt deze les de basis voor de ontwikkeling van een goede grove motoriek waar uw kind zijn/haar hele leven lang plezier van zal hebben. Het ideale startpunt voor elke sport. In de ontmoeting met andere kinderen, leert uw kind sociale vaardigheden zoals rekening houden met andere kinderen en wachten op je beurt. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

Binnen de lessen ouder- en kindgymnastiek is het vanaf binnenkort mogelijk om het nijntje Beweegdiploma te behalen! Lees hier meer over het Nijntje Beweegdiploma.

Kleuter Gymnastiek

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar bieden wij kleuter gymnastiek aan. In deze lessen wordt aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de basisvormen van beweging, zoals rennen, springen, huppelen, hinkelen, klimmen en klauteren. Er is aandacht voor het ontwikkelen van coördinatie en motoriek. Ook wordt door het spelen met andere kinderen aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Binnen de gymlessen maken we gebruik van diverse materialen en toestellen waarop geoefend wordt. Denk hierbij aan het wandrek, de trampoline of een lange opblaasbaan waarop de kinderen zich kunnen uitleven. Binnen de kleuterlessen staat met plezier bewegen op je eigen niveau voorop.

Binnen de lessen Kleuter Gymnastiek is het vanaf binnenkort mogelijk om het nijntje Beweegdiploma te behalen! Lees hier meer over het Nijntje Beweegdiploma.

Recreatie Turnen Meisjes

De basisvaardigheden van het bewegen worden in deze lessen uitgebreid naar het echte turnen op toestellen zoals de brug en de balk. De jongere kinderen leren de basiselementen van turnen. Denk hierbij aan het maken van een koprol of een handstand. De oudere meisjes werken aan geavanceerdere technieken zoals een salto. Uiteraard kunnen kinderen op alle leeftijden instromen en op hun eigen niveau meedoen aan de lessen. Vanaf deze lessen wordt er wel een beroep gedaan op discipline en zelfstandigheid van de kinderen. Natuurlijk blijft plezier voorop staan en wordt serieus bezig zijn afgewisseld met leuke en ontspannende spellen. Twee keer per jaar kunnen de meisjes meedoen aan diplomaturnen, waarbij zij op eigen niveau worden beoordeeld op alles wat ze hebben geleerd. Meisjes die uitblinken kunnen door de trainers gevraagd worden om bij de TurnPlus groep of om bij de selectie te komen turnen.

Recreatie Turnen Jongens

Voor jongens vanaf zes jaar is er een speciaal jongensuur. Het turnen voor jongens verschilt in toestellen, elementen en techniek van het turnen voor meisjes. De jongens trainen op coördinatie, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Binnen de training worden er diverse toestellen gebruikt zoals de gelijke brug, de rekstok en de ringen. Het serieuze turnwerk wordt afgewisseld met recreatie spelen. Twee keer per jaar kunnen de jongens meedoen aan diplomaturnen, waarbij zij op eigen niveau worden beoordeeld op alles wat ze hebben geleerd.

Jong Talent

Jong Talent is voor meisjes vanaf 5 jaar die talent hebben voor turnen en aangetoond hebben zelfstandig te kunnen werken. Deze les is alleen op uitnodiging. Tijdens de les wordt de basis voor wedstrijdturnen gelegd. Jong Talent heeft 3.5 uur training in de week, verdeeld over twee dagen. Deze lessen komen in plaats van de recreatielessen. Vanaf 9 jaar wordt gekeken of de meisjes kunnen doorstromen naar TurnPlus of Selectie.

TurnPlus

TurnPlus is voor meisjes vanaf 9 jaar, die het in zich hebben om op hoger niveau te turnen. Deze les is alleen op uitnodiging. Er wordt meer gevraagd op het gebied van discipline en doorzettingsvermogen. Tijdens de les wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van complexere turnelementen. TurnPlus heeft 1.5 uur training per week. Daarnaast trainen de meisjes ook in hun reguliere recreatielessen.

Selectie Meisjes

Meisjes worden in de selectie opgenomen als zij opvallen qua kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie. Deze les is hiermee alleen op uitnodiging toegankelijk. De Selectie van O.G.A.V. doet op regionaal en nationaal niveau mee aan wedstrijden in de derde divisie. De selectie traint 5 tot 8 uur per week. Op maandag en donderdag wordt er in Oegstgeest getraind; op zaterdag is de training afwisselend in Oegstgeest en in de speciaal ingerichte turnhal in Zoetermeer.

Lesaanbod voor volwassenen

Kijk voor meer informatie over de lestijden, locaties en trainers op het lesrooster.

High Impact Aerobics

Vanaf zestien jaar is er een les High Impact Aerobics. Binnen deze les wordt aerobics en steps afgewisseld. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse attributen. De oefeningen zijn op muziek onder leiding van een enthousiaste trainster. Naast samen sporten staat dit uur ook bekend om zijn onderlinge gezelligheid. Zo wordt het jaar rond de kerst altijd afgesloten met een hapje en een drankje na de les en gaat de groep voor de zomervakantie uit eten na een mooie ronde fietsen.

Low Impact Aerobics

Deze les is om te sporten in een ontspannen setting op gezellige muziek. Aerobics en steps wisselen elkaar hierbij af en er wordt ook met diverse attributen gewerkt. In deze les is er aandacht voor elkaar. Voor de kerst is er samen met de groep Actief Bewegen 60+ een gezamenlijke afsluiting van het jaar. Voor de zomervakantie wordt het seizoen afgesloten door gezellig met elkaar een hapje te eten. Het is momenteel een kleine, maar gezellige groep.

Actief Bewegen 60+

Actief Bewegen 60+ is een les voor ouderen, waarbij bewegingsplezier voorop staat. Het moet een feestje zijn om te bewegen! Op muziek komen met verschillende oefeningen alle spiergroepen aan de beurt. Je kunt de les op je eigen tempo en niveau volgen. De les wordt na het rekken en strekken afgesloten met een kopje koffie.

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan!