Vraag
een gratis proefles aan!

Jeugd Sport Fonds

Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten, zo ook O.G.A.V. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen, moeten lekker kunnen bewegen bij een sportclub. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat alle kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende financiële middelen zijn. Gelukkig bestaat hiervoor het Jeugdsportfonds. Zij kunnen helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Wij als O.G.A.V. kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen!

Wat wij wel kunnen doen is zorgen dat de bezoekers van onze club weten dat het

Jeugdsportfonds bestaat. Voor meer informatie over hoe een aanvraag ingediend kan worden en voor wie het Jeugdsportfonds is bedoeld, verwijzen wij u graag naar de website van het Jeugdsportfonds zelf: https://jeugdsportfonds.nl

Wanneer uw kind lid wilt worden van onze vereniging en vermoed u dat u wellicht recht heeft op een bijdrage van het Jeugdsportfonds zijn er twee opties:

  1. 1. Of uw kind wordt lid, en u zet dan de aanvraag in werking, maar dan is dus niet zeker of u daadwerkelijk een bijdrage gaat ontvangen, en hoeveel deze bijdrage is.
  2. 2. Of u dient een aanvraag in en wacht tot u zekerheid heeft dat u een bijdrage gaat ontvangen en wat deze wordt, en laat uw kind daarna pas lid worden van de vereniging.

Daarbij is het heel erg belangrijk dat u zich realiseert dat u te allen tijde

verantwoordelijk bent voor de contributiebetaling. Dus als er nog geen bijdrage loopt van het Jeugdsportfonds, dient u de contributie zelf te betalen!

Zodra een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds aan de vereniging is betaald, kunnen we dat als ledenadministratie verrekenen met de contributiebedragen die al zijn betaald. Hierbij geldt wel dat het gaat om een bijdrage en het eventuele restant van de contributie zal alsnog op periodieke wijze moeten worden betaald aan de vereniging.

Om deze reden willen wij graag bij het invullen van de inschrijfformulieren ook de bankgegevens, dus een volledig ingevuld formulier. Ook al vermoed u dat u wellicht recht heeft op een bijdrage. De trainsters kunnen dit niet inzien, en mocht het nog niet geregeld zijn, dient er wel contributie geïnd te kunnen worden. Zij mogen dus inschrijfformulieren weigeren die niet volledig zijn ingevuld.

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan!